Menu

Hồ sơ Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư AnInvest là một thành viên của Tập đoàn Ân Nam Group được khởi nguồn từ một nhóm các nhà đầu tư ủy thác cho đại diện cuả Quỹ để đầu tư vào một số doanh nghiệp và dự án tại Việt Nam

Quỹ đầu tư Aninvest là một thành viên của Tập đoàn Ân Nam Group, được thành lập dưới hình thức công ty đầu tư cổ phần do các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực tài chính điều hành; có điều lệ hoạt động, vốn huy động từ các nhà đầu tư bằng cách phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu của Quỹ có thể được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC. Những người góp vốn vào Quỹ sẽ trở thành những cổ đông được quyền hưởng như trong một công ty cổ phần truyền thống.

Trụ sở chính   : 139 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Việt : Quỹ đầu tư ANINVEST – Công ty CP (“Quản lý quỹ”)

Website          : http://aninvest.vn/