Menu

Dự án đầu tư

Bệnh viện Âu Cơ Suối Son

Tổng quan dự án

- Quy mô: Bệnh viện điều dưỡng, sản phụ khoa, 200 giường.

- Tổng diện tích: 11.000 m2

- Địa điểm: Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

- Tổng vốn đầu tư: 11.000.000.000 USD (Bằng chữ: Mười một triệu Đô la Mỹ)

Vị trí

Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Tiện ích

Bệnh viện điều dưỡng, sản phụ khoa, 200 giường

Tiến độ thực hiện

Đã đưa vào hoạt động

Thư viện