Menu

Dự án đầu tư

Dự án bãi đổ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh

Tổng quan dự án

- Vị trí: Phường Thủy Xuân, thành phố Huế

- Quy mô diện tích: 16.866m2

- Tổng mức đầu tư: 15.755.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Chuỗi giá trị

Vị trí

Phường Thủy Xuân, thành phố Huế

- Cách trung tâm thành phố Huế: 4km

- Cách lăng Tự Đức: 100m

- Cách lăng Đồng Khánh: 400m

 

 

 

Tiện ích
Tiến độ thực hiện

Dự kiến khởi công vào quý I/2019

Thư viện