Menu

Dự án đầu tư

Dự án dịch vụ xe ô tô điện vận chuyển hành khách du lịch trên địa bàn thành phố Huế

Tổng quan dự án

- Tổng số phương tiện đầu tư: 65 xe ô tô chạy bằng năng lượng điện

- Chất lượng: đầu tư mới 100%

- Tổng số tuyến phục vụ: 18 tuyến

- Tổng mức đầu tư: 15.755.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Chuỗi giá trị

 

Vị trí

- Bãi đổ xe Nguyễn Hoàng, thành phố Huế

- Bãi đổ xe Quảng trường Khu đô thị Phú Mỹ An

- Bãi đổ xe lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh

Tiện ích
Tiến độ thực hiện

Đang triển khai thi công các bãi đổ xe, mua sắm hệ thống xe điện

Thư viện